Alapszolgáltatások

 A könyvtárhasználót a következő alapszolgáltatások illetik meg térítésmentesen:

  • a könyvtárlátogatás,
  • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,
  • az állományfeltáró eszközök használata,
  • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.